کل نشریات   کتابها  بروشورها  مقالات  کنگره ها
 
 
 
روش‌های آزمایشگاهی در سیتوژنتیک انسانی

کتاب روش‌های آزمایشگاهی در سیتوژنتیک انسانی نوشته دکتر فرخنده بهجتی منتشر شد. این کتاب 146 صفحه‌ای مشتمل بر پانزده فصل است و توسط انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منتشر شده است . در این کتاب پروتکل های کاری آزمایشگاه سیتوژنتیک به روش ساده و مرحله به مرحله توضیح داده شده است. تهیه و آماده سازی انواع مختلف نمونه‌های خون، مغز استخوان، خون محیطی و سلول های بافتی و روش‌های کشت، رنگ آمیزی و نوار بندی‌های متعدد از موضوعات مطرح شده در این کتاب است. علاوه بر این اصول ایمنی و استاندارهای آزمایشگاهی و نحوه شناسایی ، بررسی کروموزمی و تهیه کاریوتیپ شرح داده شده است. مطالعه این کتاب برای پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان علوم زیستی به ویژه ژنتیک پزشکی مفید است و می تواند در جهت  یادگیری و یا افزایش دانش عملی در زمینه سیتوژنتیک انسانی و پزشکی راهگشا باشد.

 

عنوان سرفصل‌های این کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: اصول ایمنی و استریل آزمایشگاهی

فصل دوم: مراحل آماده سازی و کشت نمونه‌ خون محیطی

فصل سوم: مراحل مختلف تهیه گستره‌های کروموزمی از نمونه خون محیطی

فصل چهارم: انواع روش‌‌های رنگ آمیزی

فصل پنجم: مراحل مختلف آماده سازی و بررسی نمونه برای جسم بار

فصل ششم:مراحل مختلف آماده سازی و بررسی نمونه برای جسم Y

فصل هفتم: بررسی کروموزم‌ها برای همانند سازی متاخر DNA و SCE

فصل هشتم: تهیه کاریوتایپ از رده‌ ‌های سلولی لیمفوبلاستویید

فصل نهم: نحوه بررسی و آنالیز کروموزم‌ها از سلول‌های ذاتی

فصل دهم: بررسی کروموزم X فراژیل

فصل یازدهم: بررسی کروموزمی آنمی فانکونی در خون محیطی

فصل دوازدهم: سیتوژنتیک بدخیمی‌ها

فصل سیزدهم: نحوه تهیه محلول‌ها

فصل چهاردهم: منابع

فصل پانزدهم: ضمایم

سه شنبه 17 شهريور 1388  9.30:28

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 9 فروردين 1396  7.46:45
تعداد بازديد از اين صفحه : 9512
copyright 2007-2008, all right reserved | www.geneticlab.ir